PACHTLOKET

Pachtloket, voor grondig beheerPachtloket, voor grondig beheer

voor grondig beheer

 

De huidige rentmeester


De eigenaar die zijn onroerend goed laat beheren door een rentmeester kan zowel een particulier als een private of publieke rechtspersoon zijn. Een rentmeester is in de regel een breed opgeleide vastgoeddeskundige. Naast het organiseren van het beheer adviseren rentmeesters op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, pacht, erfpacht, onteigening, vestigen van zakelijke rechten, schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, juridische aspecten (zoals illegaal grondgebruik en verjaring), planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling.

RENTMEESTERS

 

Omschrijving rentmeester

 

Rentmeesters zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk.

 

Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

 

Werkzaamheden rentmeesters

 

Het werk van een rentmeester is boeiend, afwisselend en toekomstgericht. Steden willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om asfalt en rails. Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de expertise van een rentmeester van groot belang.


Rentmeesters zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Vele rentmeestersr hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide zijden van de tafel.


Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

 

  • beheer van grond en/of gebouwen
  • taxatie
  • planschade
  • advies bij aan- of verkoop
  • (erf)pacht
  • Onteigening
  • Juridisch Advies