PACHTLOKET

Pachtloket, voor grondig beheerPachtloket, voor grondig beheer

voor grondig beheer

 

Wij sluiten een pachtcontract af met de pachter namens de grondeigenaren die met ons een beheerovereenkomst hebben gesloten. Dus in die gevallen ontvangen wij pacht, conform de landelijk vastgestelde pachtnormen. De beheersvergoeding is genoemd in de beheersovereenkomst en wordt verrekend met de ontvangen pacht.

 

De voordelen van het in beheer geven van (beleggings)gronden voor de eigenaren zijn:

    - geen administratieve rompslomp
    - geen individuele contract(onderhandeling) met pachters
    - vrijstelling voor OZB (cultuurgrondvrijstelling)
    - waarde-aanpassing

 

Het voordeel van het uitbesteden van het beheer voor de eigenaar zit hoofdzakelijk in de financiële voordelen bij de laatste 2 punten.

 

Voor meer informatie bekijkt u  de pagina Advies.

bEHEER